Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στα Νότια Γρεβενά

Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000 – 2006 , Μέτρο 1.3 : Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006 Μέτρο 1.3 : Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης εγκρίθηκε και υλοποιείται το Σχέδιο «Παρέμβαση Ανάταξης της Απασχόλησης στα Νότια Γρεβενά» .

Η Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. , ο Δήμος Δεσκάτης και το Κ.Ε.Κ. Άκμων υλοποιούν Δράσεις Συμβουλευτικής , Κατάρτισης , stage, Δικτύωσης και Δημοσιότητας. Στη Δράση της Συμβουλευτικής 30 άνεργοι παρακολουθούν υπηρεσίες συμβουλευτικής , κοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αντικείμενα Συμβουλευτικής:

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Κοινωνική στήριξη.
 • Ανάλυση επαγγελματικού προφίλ.
 • Στόχοι της Δράσης της Συμβουλευτικής.
 • Ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Προετοιμασία ωφελουμένων ανέργων για την συμμετοχή τους σε δράσεις Κατάρτισης.

Τελικό στόχο της Συμβουλευτικής αποτελεί η ανάταξη της απασχόλησης μέσω του προγράμματος stage (αριθμός ωφελουμένων ανέργων 30).

Πρόγραμμα απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (stage)

Δικαιούχοι φορείς είναι οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα με προτεραιότητα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι 30 ετών . Η διάρκεια του προγράμματος είναι 9 μήνες και αφορά :

 • Ένα μήνα θεωρητική και πρακτική εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον.
 • Οκτώ μήνες τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα εξειδίκευσης τους για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρήσεις υποβάλλουν την αίτηση τους στην τοπική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. Ο Ο.Α.Ε.Δ. αναλαμβάνει την χρηματοδότηση του προγράμματος .

Στόχοι δράσης Δικτύωσης:

 • Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο για συνεχή άντληση πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων.
 • Δημιουργία συνεχούς forum ανάλυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης με ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα.
 • Διάχυση των ενημερωτικών στοιχείων του διαρκούς αυτού forum επιχειρηματικότητας στην Τοπική Κοινωνία μέσω τοπικών συνεδριών.

Στόχοι δράσης Δημοσιότητας:

 • Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μέσω ενημερωτικών ημερίδων και έκδοση των πρακτικών αυτών, ανακοινώσεων στον τύπο, εκδηλώσεων ομιλιών στις οποίες οι ωφελούμενοι καταθέτουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο σχέδιο.

Στόχοι δράσης Κατάρτισης:

 • Αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων/υποαπασχολούμενων ώστε να μπορέσουν αυτοί να διεκδικήσουν και να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας.
 • Απόκτηση των ποιοτικών εκείνων δεξιοτήτων που απαιτούν οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες της περιοχής (30 ωφελούμενοι παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενα την παραγωγή , τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων , διάρκειας 300 ωρών).

Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων:

 • Δήμος Δεσκάτης
 • Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. Δήμου Δεσκάτης (Φορέας Υλοποίησης της δράσης)
 • Κ.Ε.Κ. Άκμων


 

Πληροφορίες – Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Καλλιόπη Βλάχου , 24620 32965 & 24620 31127

Δικτυακοί τόποι αναζήτησης εργασίας:

 • www.ypakp.gr
 • www.asep.gr
 • www.oaed.gr
 • www.oeek.gr
 • www.diorismos.gr
 • www.kariera.gr
 • www.apasxolisi.gr