ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

     Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 19 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Δεσκάτης. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής:

 • 1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 – Ανάθεση μελέτης Διυλιστηρίου Φράγματος Ύδρευσης ( Εισηγητής: Καραστέργιος Ευθύμιος )
 • 2. Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή πεζοδρομίου δρόμου προς Κ. Υγείας Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 68/2009 προ/σμού 35.008,62 € με υπάρχουσα πίστωση 30.000,00 € της ΣΑΤΑ 2009 ( Υπ. Ενημέρωσης Κρίκος Νικόλαος – Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 3. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση και επισκευή γεφυροπλάστιγγας Δήμου Δεσκάτης » ποσού 5.800,00 € ( η λήψη του ποσού θα γίνει από το έργο « Διαμόρφωση Κ. Πλατείας Δήμου Δεσκάτης » ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Επισκευή και συντήρηση πλατειών και πεζοδρομίων Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 112/2008 αναδόχου ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΕΒΕ ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση οδού προς Καταφύγιο Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 133/2006 αναδόχου ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Ανάπλαση πλατείας βόρεια του χώρου του Δημαρχείου» με αριθμό μελέτης 73/2006 αναδόχου Κ/ξία Κουτσοτόλης Νικ. – Σκόδρας Βασ. ( ΕΔΕ ) , αξίας εκτελεσθεισών εργασιών 90.150,99 € ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Διευθέτηση ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία ( Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού ) Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 190/2002 αναδόχου Μπουγάτσας Βασίλειος ( ΕΔΕ ) , αξίας εκτελεσθεισών εργασιών 176.156,65 € ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αναβάθμιση χώρων Δ.Δ. Παναγιάς Δήμου Δεσκάτης » με αριθμό μελέτης 43/2007 αναδόχου Ξενίδης & Σία Ο.Ε. ( Τεχνική Εταιρεία ) , αξίας εκτελεσθεισών εργασιών 67.579,56 € ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 9. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 22.630,00 € για το έργο « Αποπεράτωση Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Δεσκάτης » ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 10. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 60.745,80 € – Απόδοση Αναδρομικών ΚΑΠ 01/2009-04/2009 και αποδοχή ποσού 44.328,46 € από απόδοση εσόδων του άρθρου 46 του Ν. 3556/2009 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών , του Α΄ τετραμήνου 2009 ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 11. Τροποποίηση πρ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 3.334,00 € για μισθοδοσία προσωπικού μερικής απασχόλησης ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 12. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 1.950,00 € από ΟΑΕΔ » ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 13. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 6.300,00 € για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 14. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 11.250,00 € για την κάλυψη δαπανών πληρωμής προσωπικού του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 15. Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για τον εορτασμό του Τοπικού Πολιούχου του Δήμου Δεσκάτης Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 16. Πρόταση για συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 17. Πληρωμή 157,08 € στον Χρυσό Οδηγό για προβολή του Δήμου Δεσκάτης ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 18. Πληρωμή 1.221,22 € με ΦΠΑ στον Χρυσό Οδηγό Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας για διαφημιστική προβολή του Δήμου Δεσκάτης ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 19. Επικύρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Α΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Δεσκάτης ( Εισηγητής: Παπαντώνης Γεώργιος )
 • 20. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 για ενίσχυση Κ.Α. ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 21. Τροποποίηση προ/σμού οικον. έτους 2009 – Αποδοχή ποσού 33.600,00 € για « Πολιτική Προστασία – Πυροπροστασία » ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 22. Έγκριση απασχόλησης εργατών δασοπυρόσβεσης( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 23. Απόφαση για πρόσληψη , με σύμβαση δύο μηνών , δύο υδραυλικών και ενός οδηγού για κάλυψη εκτάκτων αναγκών ( Εισηγητής: Πρόεδρος )
 • 24. Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου μηνός Ιουνίου 2009 ( Εισηγητής: Πρόεδρος )