ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
Σας καλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΝΙΚΟΣ Ι. ΜΙΓΚΟΣ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ , για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2024
2. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
3. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2024
4. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2024
5. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2024
6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2024
7. Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων
8. Ορισμός 9μελούς Επιτροπής διαχείρισης δομής συσσιτίου
9. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
10. Ορισμός υπόλογου-διαχειριστή για την Τράπεζα Ελλάδος
11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για την Τράπεζα Πειραιώς
12. Εξουσιοδότηση για την διαχείριση λογαριασμών και υπογραφή της « Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank » με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια μέσω του παραπάνω Συστήματος
13. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης για τις συναλλαγές για τους λογαριασμού ΠΔΕ της Τράπεζας Ελλάδος
14. Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών ( POS )
15. Επί αιτήματος κ. Παλάντζα Λάμπρου για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή
16. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για τακτοποίηση λογαριασμών Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης
17. Χρονική παράταση της σύμβασης της « Προμήθειας και Τοποθέτησης Αθλητικού Δαπέδου Ασφαλείας για τις ανάγκες του Γυμνασίου Δεσκάτης»
18. Χρονική παράταση του συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και του σωματείου με την επωνυμία “ΖΩΟΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΗ”, που εδρεύει στη Δεσκάτη.
19. Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Ν. Γρεβενών για χορήγηση έγκρισης άδειας επέμβασης προκειμένου να κατασκευαστούν υδρογεωτρήσεις στην Κοινότητα Παλιουριάς και Κοινότητα Άνοιξης
20. Εκλογή Εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ( ΠΕΔ )
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Μανησιώτη Σοφία