ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τμήματα θα πραγματοποιηθούν εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός συμμετεχόντων.
Δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πληροφορίες: 2462351149-125