ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 20/06/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 16-06-2023
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2888

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Ιούνη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023
2. Μετακινήσεις Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
3. Ένταλμα προπληρωμής
4. Ένταλμα προπληρωμής
5. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 87/2023 απόφασης Δημάρχου περί «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυτοκινήτων»
6. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΡΟ
7. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης: ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
8. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ