Συνεδρίαση Ο.Ε. στις 4/6/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 30-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3.799

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 04 του μήνα Ιούνη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Απόφαση ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στον οικισμό Άνοιξης»
2. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος