Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 31/12/2015

Δεσκάτη 24-12-2015
Αριθ. Πρωτ.10.231
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 31 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1.Ανατροπή των αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ