Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 14/01/2016

Δεσκάτη 08-01-2016
Αριθ. Πρωτ.143
ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 14 του μήνα Γενάρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1.Έγκριση των πρακτικών του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016 για τις ανάγκες του Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ