ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 4-5-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 27 -04-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 3892
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»
Σας παρακαλούμε στις 04 του μήνα Μάη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 230,00€ για την πληρωμή τροποποίησης συμβολαίου και μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.
2. Καθορισμός των όρων ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμου προς Κατάκαλη».
3. Καθορισμός των όρων ανοιχτής δημοπρασίας και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Περιφερειακού Δήμητρας».
4. Τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων».
5. Τρόπος εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης για το έργο «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης»
6. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 12,64τ.μ. στον οικισμό της Άνοιξης της Τ.Κ. Τρικοκκιάς, για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος