ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

     Την 11η Δεκεμβρίου 2008 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2009. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την ψήφιση του προϋπολογισμού ως κορυφαίο θέμα, επισημαίνοντας για ότι για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του Δήμου Δεσκάτης ψηφίζεται εγκαίρως, χωρίς καμία χρονική καθυστέρηση αναλογιζόμενοι και τη γενικότερη οικονομική κρίση που επιβαρύνει τους πολίτες. Ο Προϋπολογισμός ο οποίος καταρτίστηκε  σύμφωνα με τα άρθρα 155-162 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου είναι ρεαλιστικός, υλοποιήσιμος και αναπτυξιακός χωρίς καμία αύξηση των ανταποδοτικών τελών για τους δημότες. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, τα έξοδα, τα έσοδα, τα ανταποδοτικά τέλη, τις δαπάνες για τις αμοιβές του τακτικού και έκτακτού προσωπικού και τις δόσεις του δανείου του Δήμου. Αν και ο προϋπολογισμός είναι φανερά επηρεασμένος από την διεθνή οικονομική κρίση και τα πενιχρά έσοδα που δίνονται από το κεντρικό κράτος -δεδομένου ότι το 1,7 δις ευρώ που αντιστοιχεί στους παρακρατηθέντες πόρους και οφείλονται στους Δήμους δεν έχει ακόμα αποδοθεί-, εν τούτοις αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο να χαριστούν τα τέλη ύδρευσης σε δημότες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας (νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και καρκινοπαθείς) .