ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

   Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δεσκάτης κατά τη συνεδρίαση της 18ης  Αυγούστου   2010 ομόφωνα αποφάσισε το ακόλουθο ψήφισμα:

        Διαμαρτύρεται  έντονα και  εκφράζει  την  αγανάκτηση και δυσαρέσκειά  του  για την  μη ολοκλήρωση  του  φράγματος  της  πόλης  μας,  λόγω  έλλειψης  χρηματοδότησης. Για την  ολοκλήρωση του έργου    υπολείπεται η  κατασκευή ενός ταχυδιυλιστηρίου. Την  περίοδο   του  Αυγούστου  παρατηρήθηκε  αύξηση  του  πληθυσμού λόγω  καλοκαιρινών  διακοπών  και  αγάπης  για  επίσκεψη  στη  γενέτειρά τους των  απανταχού Δεσκατιωτών και  φίλων.  Τα  παράπονα πολλών  για  έλλειψη  νερού, που  παρατηρήθηκαν  φέτος  τον  Αύγουστο,  είναι   εύλογα. Δυστυχώς το πόσιμο  νερό που δίνεται  απ΄  τις  πομόνες,  πάνω  από  10 χρόνια ,  δεν  επαρκεί   πλέον, η  στάθμη  των πομόνων  έπεσε  κατά πολύ  και  υπάρχει  μεγάλος  φόβος  το  πρόβλημα  να  διογκωθεί   σε  μεγάλο  βαθμό και  να  φτάσουμε  σε  αδιέξοδο. Βρισκόμαστε  στο  έτος 2010, έτος  σημαδιακό  με  την  ψήφιση  του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,  και  δυστυχώς  δεν  λύθηκε  ακόμα  το  πρόβλημα της ύδρευσης  για  την  πρωτεύουσα  του Δήμου  Δεσκάτης. Ξοδεύτηκαν πάρα  πολλά  χρήματα  για  την  υλοποίηση και  απομένουν  ολίγα.  Οι προσπάθειες όλων των  δημοτικών αρχών  από  την  έναρξη  του  έργου  άξιες  και  φιλότιμες. Το φράγμα πλέον είναι γεμάτο  με  νερό  και παραμένει  αναξιοποίητο.

        Στο  σχετικό  έγγραφο  μας με  αριθμ. πρωτ. 453/2-2-2010 προς  την  Περιφέρεια  Δυτ. Μακεδονίας  αναφέρουμε   ότι   το  έργο  περιλαμβάνεται  στο  πρόγραμμα  ΕΠΑΔΥΜ  με  τίτλο  « Ύδρευση Δεσκάτης – Συμπληρωματικά  έργα »  το  οποίο  εκτελείται  με  ευθύνη  της  Ν. Α. Γρεβενών,  με  σύμβαση  έργου 2.900.000 €    και περίπου 600.000 € επιπλέον  για  εργασίες  δηλ. 3.500.000 €, από  τα  οποία έως  τώρα  πληρώθηκαν 2.080.000 € . Δηλαδή υπάρχει  ένα υπόλοιπο  χρηματοδότησης 1.420.000 €  σε εκτελεσθείσες  εργασίες.  Σημειώνουμε ότι  το εν  λόγω  έργο  χρήζει  άμεσης  χρηματοδότησης , δεδομένου ότι  η  πρώτη φάση  κατασκευής του  ήταν ενταγμένη  στο ΠΕΠ ,  υπάρχει  δέσμευση ολοκλήρωσής  του  προς  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση και  αποτελεί    ένα  από  τα  δείγματα ελέγχου από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Διαχείρισης,  με  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται για  την  πορεία  των  συνολικών χρηματοδοτήσεων προς  την χώρα μας. Επίσης  εκφράζουμε  την  δυσαρέσκειά  μας,  διότι  στην  κατανομή,  για  το  ΕΠΑΔΥΜ ,  στις  αρχές  του  χρόνου,  για  το  Νομό Γρεβενών,  τα  χρήματα   ήταν  μηδαμινά  για   το  Δήμο  μας ( στο  σύνολο  ήταν 1.100.000  €  περίπου  και  στο  Δήμο  Δεσκάτης ήρθαν  μόνο 20.000 €  ). Έργα  του Δήμου  μας   που  ήταν  ενταγμένα  στο  ΕΠΑΔΥΜ, αποφασίσαμε  να μην  τα  δημοπρατήσουμε, με  το  σκεπτικό ότι  πρέπει  πρώτα  να τελειώσουν  τα  έργα  που  ήταν  σε  εξέλιξη π.χ. Φράγμα, Γυμναστήριο, Οικιστική  Αναβάθμιση Γηλόφου.  Δυστυχώς  το  ότι  άλλοι  Δήμοι  του  Νομού δημοπράτησαν  έργα  χωρίς πιστώσεις, με  συνέπεια  το Πρόγραμμα  ΕΠΑΔΥΜ να  έχει  άνοιγμα  στο  Νομό  περίπου 20.000.000 € περίπου, δεν  είναι  δική  μας  ευθύνη.  Υπάρχει   πολιτική  βούληση να  τελειώσει  το  έργο  και  να  λυθεί  το  πρόβλημα; Δεν  πάει  άλλο  όμως  πρέπει  να  δοθεί λύση σ΄ αυτό  το πρόβλημα. Το  φράγμα  της  ύδρευσης  κατάντησε  « της Άρτας  το  γιοφύρι ». Απαιτούμε    να μας  δοθούν  αυτά  που μας  ανήκουν.   

     Απαιτούμε  να  δοθεί λύση μέσα  στο 2010  με  άμεση  και γενναία  χρηματοδότηση.