ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2023.
ΨΗΦΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2023.

Στη χθεσινή του συνεδρίαση, της 19 ης Ιανουαρίου 2023, το δημοτικό
συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης, ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το τεχνικό
πρόγραμμα του έτους 2023, συνολικού ύψους αυτού: 12.055.000 ευρώ,
το οποίο παρατίθεται παρακάτω αυτούσιο.
Θετική ψήφο έλαβε το τεχνικό πρόγραμμα, από τους παριστάμενους
δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ [Δημήτριος Κορδίλας]» και από τους παριστάμενους
δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
[Γεώργιος Μωϋσιάδης]». Παρών δήλωσαν οι παριστάμενοι δημοτικοί
σύμβουλοι του συνδυασμού «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ [Δημήτριος Καραστέργιος]», ενώ απουσίαζε από τη
συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Γαλάνης του
συνδυασμού «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», λόγω προβλήματος
υγείας που αντιμετωπίζει.

 

  Σ. Α. Τ. Α.   2023   ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ   ΠΟΣΟ 197.520,00    
                   
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
10η 16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
11η 16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
12η 16.460,00 Ευρώ Αναγγελία πίστωσης     Αρ. πρωτ.    
ΣΥΝΟΛΟ 197.520,00 Ευρώ           0,00 €

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023    
  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ         2023    

ΠΟΣΟ:

197.520,00        
   

ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

   

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

 

ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΙΗΣΗ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                
Τεχνικά έργα Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 30.000,00              
Σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Χασίων 25.000,00              
Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 15.000,00              
Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης 40.000,00              
Μελέτη αγροτικής οδοποίας Δήμου Δεσκάτης 15.000,00              
Μελέτες  γεωφραγματος (ΛΑH) 3.000,00              
Μελέτες  γεωφραγματος (Βουτανα) 3.000,00              
Μελέτες  επέκτασης αρδευτικου στο  “Ράτσινο” 3.000,00              
ΔΑΣΟΧΩΡΙ                
Συντήρηση βελτίωση χώρων πλατείας Δασοχωρίου – τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου Νηπιαγωγείου 7.200,00              
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                
Επέκταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Παρασκευής 12.000,00              
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ                
Επισκευή -συντήρηση πλατείας Παλιουριάς 7.200,00              
ΠΑΝΑΓΙΑ                
Επισκευή -συντήρηση πλατείας Παναγιάς και αύλειου χώρου σχολείου 5.000,00              
ΚΑΡΠΕΡΟ                
Επισκευή -συντήρηση πλατείας Καρπερού 7.200,00              
ΔΗΜΗΤΡΑ                
Βελτίωση χώρου νεκροταφείου Δήμητρας – Κατασκευή βρύσης  Κολούσια, κιόσκι  Καραλή 7.200,00              
ΤΡΙΚΟΚΚΙΑ                
Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τρικοκκιάς 7.200,00              
ΤΡΙΦΥΛΛΙ                
Επισκευή στέγης Σχολείου Τριφυλλίου- Συντήρηση εσωτ. – εξω.  Χώρου 3.320,00              
ΚΑΤΑΚΑΛΗ                
Βελτίωση χώρου νεκροταφείου Κατάκαλης 7.200,00              
ΣΥΝΟΛΟ 197.520,00              
                 
                 
Σ. Α. Τ. Α.   2022 & Π.Ο.Ε. &              
ΣΑΤΑ 2022 ΠΟΕ          
               
                 
133.359,22 €   218.870,03 €          
352.229,25 €              

 

 

 

 

 

    ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΤΑ ΠΟΕ      
      ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
    ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ        ΠΟΕ   ΠΟΣΟ: 352.229,25        
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟ-
      ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ     ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΗΣΗ
1   Διαμόρφωση χώρου ποτίστρας στη θέση ΛΑΗ και λοιπές οικοδομικές κατασκευές 7200              
2   Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος από σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης 7200              
3   Αποκατάσταση υδρομάστευσης φράγματος ύδρευσης 7211,22              
4   Τοιχίο συγκράτησης πρανών δρόμου στον οικισμό Γηλόφου 7200              
5   Περίφραξη νεκροταφείου Άνοιξης 7195,81              
6   Κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνοιξη 7195,77              
7   Κατασκευή σωληνωτών οχετών οικισμού Άνοιξης 7198,88              
8   Επισκευές δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Χασίων 7200              
9   Μελέτη για την ανόρυξη δεύτερης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ Παλιουριάς 1908,73              
10   Κατασκευή μνημείων γενοκτονίας των Ποντίων και Πεσόντων 7199,76              
11   Συντήρηση και επισκευή ηλεκτραντλιών στις δεξαμενές Δήμου Δεσκάτης 6317,8              
12   Ανακατασκευή στέγης βοηθητικών χώρων παλαιών σφαγείων 5766,99   7260,39 Αρ. απ. Δ.Σ. Τεχν. Προγρ.    281/2018 & Ο.Ε.  180/2018 & 241/8.109/15-11-2018 Απ. Δημάρχου 5766,99      
13   Γεωτεχνική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση “Παναγιά Λάης” 7009,97   17.524,92 Αρ. απ. Δ.Σ.Τεχν. Προγρ. 192/2016 & Ο.Ε.       /2016 17524,92      
14   Κατασκευή τσιμεντένιου διαδρόμου και πεζοδρομίου στον Αγ.Αθανάσιο και στο διοικητήριο Καρπερού 7210,78              
15   Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων 17652,34   52.021,70 38/2018 28.275,94      
16   Μελέτη αξιοποίησης του παλαιού Παιδικού Σταθμού 2000              
17   Μελέτη μικρών γεωφραγμάτων αναχαίτησης πλημμυρικών φαινομένων – Αντιπλημμυρική προστασία 2500              
18   Βελτιωση προσβασης ΑΜΕΑ στα δημοτικά καταστήματα 4000              
19   Μελέτη οικιστικης αναβαθμισης Δήμου Δεσκάτης 2520              
20   Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Κλ. Γυμναστηρίου Δεσκάτης 2480              
21   Αποκατάσταση λειτουργικότητας του οδοστρώματος αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης (προς Μέλοβο) 7200              
22   Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Δεσκάτης 7200              
23   Μελέτη ανάπλασης χώρου στην θέση Αγ.  Αθανάσιος Καρπερού 2500              
24   Τεχνικά εργα Δ.Ε.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 50000              
25   Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 30000              
26   Σπασίματα αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Δεσκάτης 25000              
27   Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 20000              
28   Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης 7.200,00              
29   Μελέτες στατικής επάρκειας Δημοτικών κτιρίων 30.000,00              
30   Διαμόρφωση αίθουσας δημοτικού συμβουλίου 4.500,00              
31   Εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Δεσκάτης 36.501,27              
32   Κατακευή γέφυρας στη θέση “Άγιος Παντελεήμονας-Παλιογκορτσιά 7959,93              
    ΣΥΝΟΛΟ 352.229,25              

 

    ΕΡΓΑ ΕΠΤΑ      (ΠΟΕ)           ΠΟΣΟ 4.497,43  
              Υπόλοιπα 31/12/2017 ΠΟΣΟ 4.497,43  
Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ   ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ  
    Μελέτες                  
1   Κατασκευή οστεοφυλακίου Τριφυλλίου 866,78 Δημοπρασία (Σκόδρας & Σια Ο.Ε.)     10.953,27   Συνεχιζόμενο    
    ΣΥΝΟΛΟ 866,78                
                       
      ΔΕΗ   ΥΠΟΛΟΙΠΑ 809.457,04      
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
 
1   Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση ”Γάβρος” Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου  Δεσκάτης 38.249,99 Συνοπτικός Διαγωνισμός 45.000,00 86/2018   6750,01 38.249,99    
2   Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου    καλαθοσφαίρισης στον οικισμό Δήμητρας 40.400,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός 55.000,00 72/2013   14600,00 40.700,00    
3   Ηλεκτροδότηση Ι.Μ. Αγίας Ευαγγελίστριας 61.633,25   61.633,25     0,00 61.633,25    
4   Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά 24.732,71 Συνοπτικός Διαγωνισμός 53.766,75 89/2018   29034,04 24.732,71    
5   Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & περίφραξη Πνευματικού Κέντρου Παλιουριάς 0,00   74.000,00     74000,00 74.000,00    
6   Προμήθεια προκατασκευασμένου ναΐσκου στο Καρπερό Δήμου Δεσκάτης 0,00 Προμήθεια 33.600,00     33600,00 33.600,00    
7   Μελέτη (2) συγκοι-νωνιακών κόμβων στη νέα οδό Δήμη-τρας – Παλιουριάς 0,00   29.235,76   23577,23   29235,76    
8   Μελέτη για την «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» 7.953,04   7953,04   7953,04   7953,04    
9   Προμήθεια προκατασκευασμένου ναϊσκου στην Τ.Κ. Παλιουριάς Δήμου Δεσκάτης 33.600,00 Προμήθεια 33.600,00   33.600,00   33.600,00 ΟΦΕΙΛΗ  
10   Κατασκευή φρεατίων και επέκταση νεκροταφείου 0,00   45.000,00     45000,00 45.000,00    
11   Εσωτερική οδοποιία Καρπερού-Δήμητρας 100.000,00   420.752,29     320752,29 420.752,29    
    ΣΥΝΟΛΟ 306.568,99   859.541,09     523.736,34 809.457,04    

 

 

          ΠΔΕ  ΣΑΕΠ 041 2020ΕΠ04100016
        Αρ. απ. 287/2020 Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια-Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών-Δήμου Δεσκάτης
        Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας   Αρχικό Ποσό 1.350.000,00 €  
                  ΠΟΣΟ  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Περαίωσης
1   Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Δεσκάτης Α΄ΦΑΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 202.500,00     Νέο έργο-ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ        
    ΣΥΝΟΛΟ 202.500,00              
                     
                     
          ΠΔΕ  ΣΑΕΠ 541 2014ΕΠ54100003
        Αρ. απ. 204209/30-12-2021  
        Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας   Αρχικό Ποσό 100.000,00 €  
                  ΠΟΣΟ  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Περαίωσης
1   Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Δεσκάτης έτους 2022 100.000,00     Νέο έργο        
    ΣΥΝΟΛΟ 100.000,00              

 

          ΠΔΕ  ΣΑΕΠ 041 2014ΕΠ04100002
        Αρ. απ. 77/2017 Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δεσκάτης-Δήμου Γρεβενών – Περιφέρεια
        Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας   Αρχικό Ποσό 36.000,00 €  
              Υπόλοιπα 31/12/2017 ΠΟΣΟ 36.000,00
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Περαίωσης
1   Προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων κλπ για τα γήπεδα 7.123,73 Προμήθεια   Νέο έργο   7123,73   Αρ. απόφ.  Τροπ. 186/2017, και 228/2017
2   Ολοκλήρωση ημιτελών αποδυτηρίων γηπέδου Τριφυλλίου 7.200,00     Νέο έργο        
    ΣΥΝΟΛΟ 14.323,73              
                     
                     
  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΕ         67.320,68 €
      Υπουργείο Εσωτερικών   Άρθρο 13 Ν 2880/2001    
      Υπουργείο Εσωτερικών Αρ. πρωτ.:   Υπόλοιπα 14/12/2021 ΠΟΣΟ 67.320,68
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΟΝΟΣ Περαίωσης ΤΡΟΠΟΠΟΙ-ΗΣΗ
    Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7200,00              
    Αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ 7200,00              
1   Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων 52920,68              
    ΣΥΝΟΛΟ 67320,68       0,00 0,00    
                     
                     
  ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ   2023        
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ –             Άρθρο 13 Ν 2880/2001 ΠΟΣΟ 12.500,00
      Υπουργείο Εσωτερικών Αρ. πρωτ.:       12.500,00
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙ-ΗΣΗ
ΣΗΣ
1   Εργασίες επισκευής σχολικών κτιρίων 12.500,00              
    ΣΥΝΟΛΟ 12.500,00       0,00 0,00    

 

 

    ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΤΩΣΗ ΠΟΕ     ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ     26.104,83
              Υπόλοιπα 31/12/2017 ΠΟΣΟ 26.104,83
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ  
1   Αποκατάσταση λατομικού χώρου 26104,83           ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ  (Αρ. Απ. 12/2018)  
    ΣΥΝΟΛΟ 26.104,83       0,00 0,00    
                     
                     
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ
    Προμήθεια και αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Δεσκάτης 131.697,92   131.697,92 1517/26-02-2021     Νέο έργο  
                     
                     
                     
Απόφαση ένταξης: ΥΠΕΝ/ΔΝΠ/46496/2555/13-05-2021 ΥΠΕΝ/Δ/ΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
        Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΔΑΣΩΝ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ          
Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020     Αρ.  Πρωτ. Έγκρ.:      
        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ποσό 185.850,00 €  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας Δημοτικού Δάσους Καρπερού 177.000,00 Δημοπρασία 177.000,00 96/2020     Νέο έργο  
    ΣΥΝΟΛΟ 177.000,00              
                     
                     
    Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτικής Μακεδονίας” Άξονας προτεραιό-τητας  4 Ε.Τ.Π.Α Άξονας προτεραιότητας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Τίτλος:                                                   Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 86.191,93   182.500,00 45/2018 125.171,73      
2   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 30.385,34   54.400,00 46/2018 46.531,53      
3   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 151.272,20   326.800,00 47/2018 197.787,24      
4   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 30.107,21   87.300,00 48/2018 61.217,09      
5   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 267.535,32   590.000,00 49/2018 358.078,02      
6   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 140.263,18   331.000,00 50/2018 227.077,64      
7   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 16.381,58   48.100,00 51/2018 32.922,46      
8   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 44.033,83   158.400,00 52/2018 103.857,43      
9   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 88.041,88   175.000,00 53/2018 115.810,32      
10   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 100.599,76   246.000,00 54/2018 152.080,00      
11   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 15.619,76   42.000,00 55/2018 28.980,02      
          2.241.500,00   1.449.513,48      

 

 

    Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτικής Μακεδονίας” Άξονας προτεραιό-τητας : 06 Ε.Τ.Π.Α Άξονας προτεραιότητας: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Τίτλος: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 727.673,89   1.068.548,39 32/2020        
                     
    Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Δυτικής Μακεδονίας” Άξονας προτεραιό-τητας  4 Ε.Τ.Π.Α Άξονας προτεραιότητας: Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς Τίτλος:                                                   Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των Δημοσίων κτιρίων (Σχολικά κτίρια)
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 9.800,28 Ανάθεση (ΕΨΙΛΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟ-ΣΩΠΗ ΙΚΕ) 19.600,00 Αρ. απ. Δ.Σ. τροποπ. Τεχνικού Προγρ. 203/2019 & Απόφαση Δημάρχου131/2019 & αρ. πρωτ. Σύμβασης 5992/2019 19.600,00   Νέο έργο Αρ. απόφ.  Τροπ. 50/2019
                     
    Επιχειρησιακό πρόγραμμα “Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” Άξονας προτεραιό-τητας  10 Ε.Τ.Π.Α Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές Τίτλος:   Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων κτηρίων-Δράσεων ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές εγκαταστάσεις
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 200.000,00 Δημοπρασία 1.630.000,00       Νέο έργο Αρ. απόφ.  Τροπ. 83/2018
                     
                     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ Ποσό: Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: 40411/2-8-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Άξονας προτεραιότητας: ” Δράσεις για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιϊας”
Υπ΄αρ. 40411/2-8-2018 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών-Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων & διαχείρισης Π.Δ.Ε. (Ένταξη πράξης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙV” Τίτλος: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”
1   ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 464.317,93 Δημοπρασία 868.000,00 136/2018     Νέο έργο  
                     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Ποσό: 14575/24-07-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Άξονας προτεραιότητας: ” Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών” με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»
Υπ΄αρ. 11708/2021 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)-Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ (Ένταξη πράξης στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” Τίτλος: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”
1   Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών της Δ.Ε. Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης 200.000,00   1.615.000,00 10_2021     Νέο έργο  
                     
                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
Ποσό: 600.000,00 Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης: 2225/14-01-2019 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI”   Άξονας προτεραιότητας: ” Κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων”
Αρ. πρωτ.: 62489/29-9-2020 ( Ένταξη της πράξης στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ)”  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στο Καρπερό 107.894,79 Δημοπρασία 138.000,00 20/2018        
2   Εργασίες βελτίωσης-ανακαίνισης ανοικτών γηπέδων Δεσκάτης 384.848,50 Δημοπρασία 462.000,00 06_2020        

 

  ΠΟΕ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ποσό: 7263,48   Κάλυψη έργων
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   Συντήρηση δρόμων όδευσης σε δασικές εκτάσεις 7.263,48           Νέο έργο  

 

      ΑΡΧΙΚΟ Ποσό: 25152,90   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
Υπ΄αρ. 4748/20-2-2018 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών-Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμάτων & διαχείρισης Π.Δ.Ε. (Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων) ΥΠΟΛΟΙΠΑ:
                     
2   Παλαιά σφαγεία αποπεράτωση 25.152,90 Δημοπρασία         Νέο έργο  
                     
    ΣΥΝΟΛΟ 25.152,90              
                     
                     
                     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  2014-2020 LEADER Ποσό: 139.000,00 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙ-ΗΣΗ
ΣΗΣ
1   Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου, χώρου στάθμευσης επισκεπτών και διαμόρφωση χώρου δτο πάρκο Δεσκάτης 187.500,00 Δημοπρασία 187.500,00 111/2018     Νέο έργο  
2   Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης στην Δ.Κ. Δεσκάτης 308.000,00 Δημοπρασία 308.000,00 109/2018     Νέο έργο  
                     
                     
    ΣΥΝΟΛΟ 495.500,00              
                     
                     
      Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας “ΕΣΠΑ 2014 – 2020”              
Άξονας προτεραιότητας:”Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων” Πράξη: “ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρησης υδατικών σωμάτων
Αρ. πρωτ. 2399/28-07-2020         Ποσό 245.554,14 €  
Αρ. πρωτ. 2442/29-07-2020   Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας   Ποσό 74.012,40 €  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙ-ΗΣΗ
ΣΗΣ
1   Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρησης υδατικών σωμάτων: Υδρογεωλογική μελέτη, καθορισμός ζωνών προστασίας υπόγειων υδατικών συστημάτων 245.554,14              
2   Δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρησης υδατικών σωμάτων: Καταγραφή υφιστάμενης  κατάστασης  – Σχέδιο ασφάλειας νερού – Αξιολόγηση του σχεδίου ασφάλειας νερού – Αναθεώεηση του σχεδίου ασφάλειας και σύνταξη τελικής έκθεσης 74.012,40              
    ΣΥΝΟΛΟ 319.566,54       644.514,80 0,00    

 

          ΠΔΕ  ΣΑΕ 055 2001ΣΕ5500002    
        Αρ. απ. 78723/18-11-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ Τ.Α. & Α.Π.       Αρχικό Ποσό 150.000,00 €  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ.  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΔΕ           ΠΟΣΟ 150.000,00
Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας              
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Περαίωσης
1   Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων και αγροτικών αποθηκών, λόγω λειψυδρίας, ΔΕ Χασίων 0,00   50.000,00          
2   Επέκταση δικτύου ύδρευσης στάβλων και αγροτικών αποθηκών, λόγω λειψυδρίας, ΔΕ Δεσκάτης 0,00   30.000,00          
3   Εκτέλεση εργασιών  για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας 0,00   56.018,33          
                     
    ΣΥΝΟΛΟ 0,00              
                     
      Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης-  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης ΠΑΑ              
Πρόσκληση στο ΟΠΣΑΑ με κωδικό ΠΑΑ            
Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης     Αρ.  Πρωτ. Έγκρ.: 4129/29-9-2022    
        Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης   Ποσό 500.000,00 €  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Δεσκάτης 500.000,00 Δημοπρασία 500.000,00 02_2022     Νέο έργο  
    ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00              
                     
                     
                     
                     
      ΥΠΕΣ       ΣΑΕ 055    
        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ          
        ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ            
        ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ            
            Αρ.  Πρωτ. Έγκρ.:25127/15-4-2022    
              Ποσό 100.000,00 €  
Α/Α ΠΛΗΡΩ-ΘΗΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Χρόνος ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Αποπεράτω-σης
1   Αποκατάσταση χωματόδρομων και αγροτικών δρόμων από τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των 6-7/2022 25600   25600          
2   Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης Τ.Κ. Καρπερού και Τ.Κ. Παρασκευής 74.383,22 Δημοπρασία 74.383,22 09_2022     Νέο έργο  
    ΣΥΝΟΛΟ 99.983,22              

 

Υπενθυμίζουμε ότι, εκτός των έργων που αναλυτικά αναφέρονται στο
τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2023, ο Δήμος Δεσκάτης, ήδη έχει
καταθέσει προτάσεις και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού αυτών:
8.971.000 ευρώ. Αναλυτικότερα, έχει κατατεθεί στα πλαίσια του
προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μελέτη ύψους 48.856 ευρώ για το
έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Έκτακτων
Αναγκών στο Δήμο Δεσκάτης», προϋπολογισμού του έργου 2.200.000
ευρώ. Επίσης, τα υπόλοιπα των προτάσεων και μελετών που έχουν
υποβληθεί στο ίδιο παραπάνω πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ανέρχονται στο ποσό των 3.871.000 ευρώ. Τέλος, τα υπόλοιπα των
προτάσεων και μελετών που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης
για τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα και την παρακολούθηση των
υδρομέτρων των δεξαμενών ύδρευσης, ανέρχονται στο ύψος των
2.900.000 ευρώ.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου