Προσπάθεια για τη μείωση της ανεργίας στο Δήμο Δεσκάτης

  Η γενική αύξηση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τον περιορισμό της καλλιέργειας του καπνού που απασχολούσαν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, καθιστά αναγκαία την λήψη μέτρων προστασίας για όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας. 

     Με γνώμονα την αρχή ότι ο Δήμος έχει το πλεονέκτημα της άμεσης και ουσιαστικής παρέμβασης αφού δρα σε τοπικό επίπεδο , αναζητάμε τους πλέον κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος της ανεργίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας αναφέρουμε ενδεικτικά ότι ο Δήμος σε άριστη συνεργασία με την Προϊσταμένη κ. Γεωργία Καραμήτρου και τους εργαζόμενους του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, δούλεψαν στις ανασκαφές της Αρχαιολογίας , για την κατασκευή του Φράγματος Ιλαρίωνα οι οποίες σημειωτέων χρηματοδοτούνται από την ΔΕΗ Α.Ε., 40 μακροχρόνια άνεργοι πολίτες του δήμου Δεσκάτης για το 2007 ,40 για το πρώτο εξάμηνο του 2008 και άλλοι 60 για το τελευταίο εξάμηνο του 2008 . Απασχολήσαμε για το 2007, 4 άτομα για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για πρόληψη πυρκαγιών και άλλα 6 για τη φετινή χρονιά . Επίσης 3 άτομα με συμβάσεις 8 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του δήμου τόσο για το 2007 όσο και για το 2008 καθώς επίσης 60 άνεργοι συμπολίτες μας σε τρία σεμινάρια Η/Υ στην τελευταία διετία. Ο ΟΑΕΔ προκήρυξε στις  17 Ιουλίου του 2007 θέσεις stage για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Δεσκάτης με αίτηση του στις 23 Ιουλίου 2007 προς τον ΟΑΕΔ ζήτησε την συμμετοχή του στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα τον Μάιο του 2008 η Κεντρική Διοίκηση του ΟΑΕΔ να εγκρίνει την υπογραφή συμβάσεων με 12 ανέργους , οι οποίοι επιλέχτηκαν από τη Κεντρική Διοίκηση  του ΟΑΕΔ  τον Μάιο του 2008 από τα Μητρώα Ανέργων που τηρεί κεντρικά ο ΟΑΕΔ  . Οι άνεργοι απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίας του δήμου για διάρκεια 18 μηνών και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Δεσκάτης.

    Σ' αυτό το σημείο να τονίσω πως πάγια θέση της δημοτικής αρχής είναι η πλήρης και η διαρκής απασχόληση των εργαζομένων. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος όλων των εμπλεκομένων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της ανεργίας. Η προσπάθεια, τουλάχιστον, από τον Δήμο Δεσκάτης για την καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας θα συνεχιστεί ούτως ώστε ο κάθε άνεργος να βρει σύντομα τον δρόμο του προς την αγορά εργασίας .

                                                                                 Νίκος Μίγκος

                                                                            Δήμαρχος Δεσκάτης