Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δεσκάτης, που εδρεύει στη Δεσκάτη Ν. Γρεβενών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2021-1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019