ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. στις 08/09/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 02-09-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4468

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

 

Σας παρακαλούμε στις 8 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παρασκευής.
2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στη Δ.Ε Χασίων.
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής γης στην Τ.Κ. Παλιουριάς.
4. Έγκριση της υπ’ αριθ.7/2022 μελέτης με τίτλο: «Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας ψηφιακών υδρομετρητών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης»
1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 17/2022 απόφασης της ΔΕΠΑΠ με θέμα «Περί εγκρίσεως του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης χρήσεως 2021»
5. Έγκριση πρακτικού απευθείας ανάθεσης τροφίμων (είδη οπωροπωλείου και αρτοποιείου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ