ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 07/07/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 03-07-2023
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3204

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 7 του μήνα Ιούλη του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Μετακινήσεις Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων
2. Έγκριση της επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 01/2022 μελέτης της Δ.Τ.Υ. Δήμου Δεσκάτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης»
3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης της Υπηρεσίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογών έξυπνης πόλης στο Δήμο Δεσκάτης
4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του 1ου υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», της Πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.4. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036134502
5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του υποέργου «Βελτίωση βατότητας δασικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας δημοτικού δάσους Καρπερού, Δήμου Δεσκάτης Π.Ε. Γρεβενών», της Πράξης με ομώνυμο τίτλο, στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2021»-Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3, δράση 8.3.1_1. ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0022007070
6. Επικαιροποίηση της 226/2022 απόφασης Ο.Ε. για τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και μιας (1) κεφαλής κλαδέματος», λόγω αλλαγής του πρότυπου τεύχους διακήρυξης προμηθειών της ΕΑΔΗΣΥ.
7. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4, ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ» (ΤΜΗΜΑ Α)
8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4, ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ» (ΤΜΗΜΑ Β)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ