ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 21/3/2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Δεσκάτη  16-3-2011

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                                ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους  

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :         1778                                                                                                   (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

                                                                                              

 ΘΕΜΑ:   Συνεδρίαση Ο.Ε

      Σας παρακαλούμε όπως την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.  να  προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό κατάστημα για να συζητήσουμε και πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 810€ για πληρωμή τελών χρήσης για το καλαθοφόρο και το σάρωθρο.
  • 2. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για έλεγχο της απογραφής έναρξης.

                                                                                                                                   Ο  Δήμαρχος

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Νίκος Ι. Μίγκος