ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30 -11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δεσκάτη 26 -11-15

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                          Αριθ. Πρωτ. 9399

 

 

 

 

ΠΡΟΣ    :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Δεσκάτης

 

 

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Νοέμβρη   του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α έργων.
  2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α έργων- Αποδοχή χρηματοδότησης.
  3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α προϋπολογισμού.
  4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου.
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για τέλη κυκλοφορίας.
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00€ για αγορά οικοπέδου στο Τ.Δ. Καρπερού.
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.197,71€ για εργασία συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.
  8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.357,80€ για εκμίσθωση μηχανημάτων εκχιονισμού.
  9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 125.000,00€ για την πληρωμή 3ο λογαριασμού του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης και αποκατάστασης οδών Δήμου Δεσκάτης»
  10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για καύσιμα θαμνοκοπτικών.

11.Ψήφιση πίστωσης ποσού 2000,00€ κατασκευή χριστουγεννιάτικων οικίσκων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ