Πρόσκληση συνεδρίασης Ο.Ε. στις 24/05/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 19-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 3665

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 24 του μήνα Μάη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, ψήφιση και διάθεση πίστωσης για το έργο « Κατασκευή τουαλέτας για ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κατάστημα Δεσκάτης» Δήμου Δεσκάτης.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.
3.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση Κ.Α.
4. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του 2ο Λογαριασμού πληρωμής του έργου «Τεχνικά έργα Δήμου Δεσκάτης » .
5. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του 1ο Λογαριασμού πληρωμής του έργου «Αγροτική Οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων » Δήμου Δεσκάτης.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος