Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 4η )
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ( 4η )
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης
, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Συζήτηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: Τροποποίηση της υπ΄Αριθ. 9728/21.5.2018 (ΑΔΑ: 68514653Π8-4ΡΔ) ΑΕΠΟ ως προς τη λήψη υλικών από το ρέμα Σιούτσα, για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ε65. – ΣΥΖΗΤΗΣΗ για την Ε65.
2) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού
3) Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ) ποσού 200.00€
4) Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης έτους 2022
5) Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 35.190,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 του Δήμου Δεσκάτης.
6) Εξέταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για την ανέγερση σταβλικών Εγκαταστάσεων στη θέση «ΠΡΟΣΗΛΙΟ»
7) Διαγραφές χρεών από φορολογικούς καταλόγους
😎 Σύσταση Επιτροπής παραλαβής γεωφράγματος και αρδευτικού «Μπάρας»
9) Διοργάνωση εκδήλωσης «ΚΩΝ/ΝΕΙΑ 2023»
10) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΑΒΡΟΣ» Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
11) Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5χ5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ»
12) Απόφαση για μονοδρόμηση στο δρόμο από φούρνο Πουλαράκη μέχρι Κολονίτσιο.
13) Τροποποίηση σύμβασης του Δήμου Δεσκάτης με την Εταιρεία Q&Q Analysis λόγω αλλαγής ΑΦΜ της Εταιρείας.
14) Μεταβολή της υπ΄αριθμ. 82/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό των κατακλυσμένων καλλιεργητικών εκτάσεων της Τ.Κ. Παλιουριάς.
Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κόγιος Ν. Ζήσης