Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 8/7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 03/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 4.260

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 08 του μήνα Ιούλη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
2. Έγκριση του 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης»
3. Έγκριση του 1ο πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης»
4. Τρόπος εκτέλεσης και συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου».

5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα:<<Αναμόρφωση οικονομικών στόχων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020>>
6. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος