Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/10/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.143

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του Οκτώβρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Δεσκάτης.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
3. Αποκατάσταση Πάγιας Προκαταβολής
4. Περικοπή ή μη αμοιβής αναδόχου λόγω ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού).
5. Έγκριση Υποβολής προτάσεων για την ένταξη τους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση Μελετών Έργων των ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για την ωρίμανση έργων γενικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δεσκάτης.
6. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης
7. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης
8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης
9. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης
10. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης
11. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης
12. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης
13. Καθορισμός όρων δημοπράτησης της «Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021
14. Καθορισμός όρων δημοπράτησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3
15. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΗΛΟΦΟΥ
16. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
17. Έγκριση του Πρακτικού Ι του έργου: Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου
18. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή κιγκλιδωμάτων για τις ράμπες ΑΜΕΑ των Σχολείων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος