Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 22-07-2022
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 3722

 

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Ιούλη του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
2. Διαγραφές χρεών
3. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση λεβητοστασίου αποδυτηρίων ανοικτού γηπέδου Δεσκάτης»
4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση λεβητοστασίου πρώην ΚΕΠ Δεσκάτης»
5. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Εκσυγχρονισμός συστήματος θέρμανσης Μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης»
6. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΑΒΡΟΣ Δ.Ε. ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»
7. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ»,
8. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ του διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ»
9. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ
10. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων
11. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας –Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2,00 Km
12. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6 Κm
13. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση Καρπερού-Κατάκαλης προς γέφυρα Αγ. Αθανασίου
14. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς Ταμιευτήρα Ιλαρίωνα
15. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή αγωγού υπονόμου θέση ρέματος Σακαβάρα-Στενό Τσιάμη και στην Τ.Κ. Παρασκευής
16. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
17. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
18. Σχέδιο Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης του έτους 2022 για τη δέσμευση ποσού 12.400,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) για την παροχή συμβουλευτικών Υπηρεσιών (υποστηρικτικές ενέργειες της προτεινόμενης πράξης και μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου) στο πλαίσιο της με αριθμό 08_ΕΠΑΝΕΚ / 29-06-2022 Πρόσκλησης της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
19. Έγκριση των με αριθμ. 03/2022 και 04/2022 μελετών προμηθειών της ΔΤΥ Δήμου Δεσκάτης των Υποέργων 1 & 2 του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης» ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με MIS : 5072484.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ