Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 24/2/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 20-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1.231

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 24 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ο Νηπιαγωγείου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
2. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ο Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
3. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ο Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
5. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
6. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης
7. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Λυκείου Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
8. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση ΕΠΑΛ Δεσκάτης και τρόπος εκτέλεσης.
9. Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθειας Τροφίμων για το έτος 2020» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Δημητριος