Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 23/7/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Δεσκάτη  17/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                       

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.: 4.511

 

 

 

                                                  ΠΡΟΣ    :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-

                                                                         Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      

                                                                             Δήμου Δεσκάτης

 

 

 

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

   

 

     Σας παρακαλούμε στις 23 του μήνα  Ιούλη   του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

  Θέματα  ημερήσιας διάταξης

 1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για  ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
 2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για  ενίσχυση ΚΑ έργων.
 1. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Αναβάθμιση των υποδομών αποχέτευσης ύδρευσης».
 2. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς Ι.Μ. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος»
 3. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Επισκευή οδικού δικτύου με έτοιμο ασφαλτόμιγμα Δήμου Δεσκάτης».
 4. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υπόνομων και πτερυγοτοίχων στις Τ. .Κοινότητες Καρπερού- Δήμητρας».
 1. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα του Δήμου Δεσκάτης με θέμα: <<Αναμόρφωση προϋπολογισμού ποσού 10,56€ για την ασφαλιστική εισφορά εργοδότη ασκούμενου σπουδαστή Τ.Ε.Ι.  στο ΝΠΔΔ Οργανισμός  Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας- Ανδρομάνα >> του Δήμου Δεσκάτης.
 2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και  Δημοτικών Συμβούλων.
 3. Διαγραφές χρεών.
 4. Προσθήκη του κωδικού 35-6672.001 στην πάγια προκαταβολή.
 5. Έγκριση παράτασης  προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου «  Επισκευή και συντήρηση  δημοτικών δρόμων » αριθμ, μελ. 38/2018 αναδοχου Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ έως 31-12-2020 με αναθεώρηση.  (Τεχνική  Υπηρεσία )
 6.  Έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή υποστέγου στο κτίριο επαρχιακού κέντρου γεωργικής εκπαίδευσης Δεσκάτης » με αριθμ. μελ. 68/2018  Αναδόχου  Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ  μέχρι  31-12-2020  με αναθεώρηση.  (Τεχνική  Υπηρεσία )
 7. Έγκριση παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή  συντήρηση σχολικών κτιρίων  & αύλειων   χώρων κα λοιπές δράσεις  » με αριθμ. μελ. 75/2018   Αναδόχου  Λαβού Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΕΔΕ  μέχρι  31-12-2020  με αναθεώρηση.  (Τεχνική  Υπηρεσία )
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου « Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου   με αριθμό μελέτης 37/2018 αναδόχου Μπέης Ιωάννης ΕΔΕ.  (Τεχνική  Υπηρεσία

 

 

                                               

                                                                               Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                       Κορδίλας  Δημήτριος