Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 22/09/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 17-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.992

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 22 του Σεπτέμβρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Δεσκάτης.
2. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2020 του Δήμου Δεσκάτης.
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.
4. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ έργων.
5. Τρόπος εκτέλεσης για το έργο «Κατασκευή ποτίστρων από γαλβανιζέ λαμαρίνα»
6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις» με αριθμ. μελέτης 75/2018, αναδόχου Λαβού Κων/νου ΕΔΕ
7. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για μείωση του τέλους χρήσης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 λόγο του COVID 19
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κορδίλας Δημήτριος