Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 19/08/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 14/08/2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.080

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 19 του μήνα Αύγουστο του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 52/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 45/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 196.300,00 Ευρώ
2. Έγκριση της υπ΄αριθ.51/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 62.500,00 Ευρώ
3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 53/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 47/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 326.800,00 Ευρώ
4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 54/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 48/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 96.000,00 Ευρώ
5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 55/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 49/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 624.500,00 Ευρώ
6. Έγκριση της υπ΄αριθ. 57/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 53/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 190.500,00 Ευρώ
7. Έγκριση της υπ΄αριθ. 56/2020 μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 54/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 263.500,00 Ευρώ
8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου ΠΚΤΜΝΕ « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού » με αριθμ. μελέτης 5/2017, αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη & ΣΙΑ Ε.Ε.
9. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ( Αναβάθμιση υποδομών ύδευσης για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού » αριθμ. μελ. 5/2017 αναδόχου Σιαμίδης Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. μέχρι 30/11/2020 με αναθεώρηση
10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος