Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 11/11/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 07-11-2019
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.085

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 11 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για ενίσχυση Κ.Α έργου.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου.
3. Απόφαση μετακίνησης Δημάρχου.
4. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 24/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί «Σύστασης Πάγιας προκαταβολής (2.000,00€)».
5. Τροποποίηση της σύμβασης γάλακτος.
6. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Εργασίες ύδρευσης στον Περιφερειακό στην Τ.Κ. Δήμητρας».
7. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών, για το έργο «Κατασκευή τοιχίου στην Τ.Κ. Δασοχωρίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κορδίλας Δημήτριος