Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 10/02/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 06-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 715

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 10 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης και Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το οικονομικό έτος 2020».

Ο Δήμαρχος

Κορδίλας Δημητριος