Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δ.Σ. στις 17/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεσκάτη 13 -9-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 6327
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Τηλ.: 2462351101
Fax: 2462351105
Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200
e-mail: dimosdes@otenet.gr

Προς:

Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Κορδίλα Δημήτριο

Β] Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης

1. Αναγνώστου Ιωάννης του Δημητρίου
2. Ανδρώνη Αρετή του Γεωργίου
3. Γαλάνης Δημήτριος του Ευθυμίου
4. Ζαγκανίκας Ιωάννης του Γεωργίου
5. Ζιαγκλιαβού Ειρήνη του Γεωργίου
6. Ζιάκας Χρήστος του Θεοδώρου
7. Καραστέργιος Δημήτριος του Θωμά
8. Λάμαρης Χρήστος του Δημητρίου
9. Μωϋσιάδης Γεώργιος του Θεοδώρου
10. Ορφανίδης Χαραλαμπος του Κωνσταντίνου
11. Παπαγεωργόπουλος Αθανάσιος του Ηλία
12. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη
13. Πέτσας Ιωάννης του Αντωνίου
14. Στεφόπουλος Χάρης του Οδυσσέα
15. Τέγος Βασίλειος του Γεωργίου
16. Τζιώλας Ιωάννης του Σωκράτη
17. Τρικαλίδης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
18. Τσιάκαλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου
19. Τσιγάρας Χρήστος του Ηρακλή
20. Χατζηζήσης Λάμπρος του Εμμανουήλ

Γ] Μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων Δήμου Δεσκάτης

Κοινότητα Δασοχωρίου
Μαλλιώρας Χρήστος του Ζαχαρία ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Δεσκάτης
1. Σκόδρα Κωνσταντία του Νικολάου ( Πρόεδρος )
2. Λάμαρης Παναγιώτης του Αθανασίου
3. Μπρασινίκα Αθανασία του Αχιλλέως
4. Λιούρας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
5. Πιτσιδήμου – Γκανταΐφη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου
6. Νταμάγκα Ιωάννα του Ζήση
7. Δούφας Γεώργιος του Βίκτωρα
Κοινότητα Παλιουριάς
1. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου ( Πρόεδρος )
2. Κόντος Παύλος του Κωνσταντίνου
3. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος του Γεωργίου
4. Παπαχρήστος Χρήστος του Κωνσταντίνου
5. Τσιάνη Αργυρώ του Ιωάννη
Κοινότητα Παναγιάς
Τσιούγκος Στέργιος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Παρασκευής
Βελλής Κωνσταντίνος του Χρήστου ( Πρόεδρος )
Κοινότητα Καρπερού
1. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Βασιλείου ( Πρόεδρος )
2. Ούρδα Σπυριδούλα του Αθανασίου
3. Στυλόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
4. Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου
5. Τσενεκλίδου Δέσποινα του Ανέστη
Κοινότητα Κατάκαλης
Γαλάνης Ιωάννης του Αποστόλου
Κοινότητα Τρικοκκιάς
1. Μακρής Χρίστος του Αντωνίου ( Πρόεδρος )
2. Ζαβαλιάνη Παρασκευή του Κωνσταντίνου
3. Τόλιος Παναγιώτης του Γεωργίου
4. Κόττας Γεώργιος του Δημητρίου
5. Μάνος Σωτήριος του Μιχαήλ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/10
2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17ην Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δεσκάτης ( ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ )

2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού,Αθλητισμού, Περιβάλλοντος).

3. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

4. Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 33/2011( ΦΕΚ Β΄ 767/06-05-2011 ) και 224/2014 ΦΕΚ Β΄ 3100/18-11-2014 ) αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικές με : Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 103 Ν.3852/2010), ως προς τη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 1940/19-01-2018 ( ΦΕΚ 310/02-02-2018 τεύχος Β΄)

5. Ορισμός (2) δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών τους ως μέλη για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση, και μίσθωση βάση του άρθρου 201 του Ν. 3463 και του Π.Δ.270/81, για το έτος 2019-2020

6. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2019-2020

7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2019-2020

8. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019-2020

9. Ορισμός μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων για το 2019-2020

10. Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης καταστημάτων

11. Ορισμός υπόλογου-διαχειριστή για την Τράπεζα Ελλάδος

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας για την Τράπεζα Πειραιώς

13. Εξουσιοδότηση για την διαχείριση λογαριασμών και υπογραφή της « Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank » με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια μέσω του παραπάνω Συστήματος

14. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης για τις συναλλαγές για τους λογαριασμού ΠΔΕ της Τράπεζας Ελλάδος

15. Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών ( POS )

16. Αποδοχή συνολικού ποσού 8.324.12 € ( 5.225,86 € μηνός Μαΐου 2019 και 3.098,26 € μηνός Ιουνίου 2019 ) Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Κοινωφελούς χαρακτήρα

17. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 – Αποδοχή ποσού 11.000,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης

18. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2019 για ενίσχυση ΚΑ

19. Οικονομική ενίσχυση σε οικονομικά αδύνατους δημότες ( για έξοδα νοσηλείας )

20. Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΕΛ « Βιολογικός Καθαρισμός »

21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020

22. Έγκριση Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Δεσκάτης

23. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής Παλπάνης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

24. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 322/2018 όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. 23/2019 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2019

25. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 323/2018 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2019

26. Ψήφισμα για το Δημόσιο Δάσος Κατάκαλης

27. Έγκριση τοποθέτησης κάμερας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

28. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Κόγιος Ν. Ζήσης