ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                          Δεσκάτη 21  Ιανουαρίου 2011

                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 341

Προς:  Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Μίγκο  Νικόλαο

           Β]  Μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   Δήμου  Δεσκάτης

 1. Αναγνώστου  Ιωάννη  του Δημητρίου
 2. Βάσσο Δημήτριο του Χρήστου
 3. Γαλάνη Ιωάννη του Αποστόλου
 4. Ζαγκανίκα Ιωάννη του Γεωργίου
 5. Ζιάκα Χρήστο  του Θεοδώρου
 6. Καραστέργιο Δημήτριο του  Θωμά
 7. Καψάλη Τηλέμαχο του Ιωάννη
 8. Κορδίλα Δημήτριο του Κων/νου
 9. Λαβό Δημήτριο του  Κων/νου
 10. Μαγκούφη Δημήτριο  του  Βασιλείου
 11. Μπγιάλα  Χρήστο  του  Αθανασίου
 12.  Μυλωνά Κων/νο του Ευαγγέλου
 13. Μωϋσιάδη  Γεώργιο του Θεοδώρου
 14. Ντίνα Νικόλαο του Αργυρίου
 15. Παπαγεωργόπουλο  Αθανάσιο του Ηλία
 16. Παπαντώνη Γεώργιο του Κων/νου
 17. Τζιαφέτα Νικόλαο του Κων/νου
 18. Τζιώλα Κυπαρίσση  του Νικολάου
 19. Τζιώλα Μαρία του Κων/νου
 20. Χάϊτα Θεοχάρη του Ιωάννη

              Γ ] Μέλη  Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  Δεσκάτης

 1. Ρίβας Ιωάννης
 2. Πέτσας Δημήτριος
 3. Κοκόλη Κωνσταντία
 4. Γκανταϊφης  Ευθύμιος
 5. Καψάλης Μιχαήλ

              Δ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

 1. Στεφόπουλος Χάρης ( Πρόεδρος )
 2. Στυλόπουλος  Δημήτριος
 3. Στεφόπουλος Γεώργιος

              Ε ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

 1. Μπόλλος Αθανάσιος  ( Πρόεδρος )
 2. Τζαλαμπύρας Χρήστος
 3. Ντατσής Στέργιος

              Ζ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

 1. Σαμαράς Γεώργιος  (Πρόεδρος )
 2. Τσακνάκης  Βασίλειος
 3. Κόττας Γεώργιος

              ΣΤ]  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 • 1. Μαλλιώρας Χρήστος ( Δασοχωρίου )
 • 2. Καμπέρης Βασίλειος ( Κατάκαλης )
 • 3. Τσιούγκος Χρήστος (Παναγιάς )
 • 4. Παλάντζας Αθανάσιος ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  σε συνεδρίαση

Σας  παρακαλούμε  όπως  την   27ην  του  μηνός    Ιανουαρίου 2011 , ημέρα  της  εβδομάδας  Πέμπτη   και ώρα  19:00 μ.μ.   να  προσέλθετε  σε  συνεδρίαση   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  για  να  συζητήσουμε  και  να  πάρουμε  αποφάσεις   για  τα   κάτωθι  θέματα:

 • 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2011.
 • 2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έτους 2011.
 • 3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2011.
 • 4. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του , στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών.
 • 5. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 € με την διαδικασία του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011.
 • 6. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του , στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40 € με την διαδικασία του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011.
 • 7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2011.
 • 8. Καθορισμός δικαιούχων χρήσης κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως των δικαιούχών.
 • 9. Ορισμός αντιπροσώπου για το Κ.Ε.Κ. Ν. Γρεβενών.
 • 10. Καθορισμός αυτοτελών οικισμών της περιοχής του Δήμου.
 • 11. Άνοιγμα λογαριασμού σε Τράπεζα.
 • 12. Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων Τοπικής Κοινότητας Καρπερού.
 • 13. Απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Δεσκάτης ( μέχρι την ψήφιση προϋπολογισμού ) .
 • 14. Έγκριση μελέτης του έργου « Ύδρευση Δεσκάτης – Συμπληρωματικά έργα ( Διυλιστήριο Επεξεργασίας νερού ) ».

                                                                          Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.           

                                               

                                                                         Μίγκος  Π. Νικόλαος