ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                               Δεσκάτη  18 Φεβρουαρίου  2011

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 918

Προς:  Α] Τον Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Μίγκο  Νικόλαο

           Β]  Μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   Δήμου  Δεσκάτης

 1. Αναγνώστου  Ιωάννη  του Δημητρίου
 2. Βάσσο Δημήτριο του Χρήστου
 3. Γαλάνη Ιωάννη του Αποστόλου
 4. Ζαγκανίκα Ιωάννη του Γεωργίου
 5. Ζιάκα Χρήστο  του Θεοδώρου
 6. Καραστέργιο Δημήτριο του  Θωμά
 7. Καψάλη Τηλέμαχο του Ιωάννη
 8. Κορδίλα Δημήτριο του Κων/νου
 9. Λαβό Δημήτριο του  Κων/νου
 10. Μαγκούφη Δημήτριο  του  Βασιλείου
 11. Μπγιάλα  Χρήστο  του  Αθανασίου
 12.  Μυλωνά Κων/νο του Ευαγγέλου
 13. Μωϋσιάδη  Γεώργιο του Θεοδώρου
 14. Ντίνα Νικόλαο του Αργυρίου
 15. Παπαγεωργόπουλο  Αθανάσιο του Ηλία
 16. Παπαντώνη Γεώργιο του Κων/νου
 17. Τζιαφέτα Νικόλαο του Κων/νου
 18. Τζιώλα Κυπαρίσση  του Νικολάου
 19. Τζιώλα Μαρία του Κων/νου
 20. Χάϊτα Θεοχάρη του Ιωάννη

              Γ ] Μέλη  Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  Δεσκάτης

 1. Πέτσας Δημήτριος( Πρόεδρος )
 2. Ρίβας Ιωάννης
 3. Κοκόλη Κωνσταντία
 4. Γκανταϊφης  Ευθύμιος
 5. Καψάλης Μιχαήλ

              Δ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

 1. Στεφόπουλος Χάρης ( Πρόεδρος )
 2. Στυλόπουλος  Δημήτριος
 3. Στεφόπουλος Γεώργιος

              Ε ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

 1. Μπόλλος Αθανάσιος  ( Πρόεδρος )
 2. Τζαλαμπύρας Χρήστος
 3. Ντατσής Στέργιος

              Ζ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

 1. Σαμαράς Γεώργιος  (Πρόεδρος )
 2. Τσακνάκης  Βασίλειος
 3. Κόττας Γεώργιος

              ΣΤ]  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 • 1. Μαλλιώρας Χρήστος ( Δασοχωρίου )
 • 2. Καμπέρης Βασίλειος ( Κατάκαλης )
 • 3. Τσιούγκος Χρήστος (Παναγιάς )
 • 4. Παλάντζας Αθανάσιος ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  σε  Συνεδρίαση

Σας  παρακαλούμε  όπως  την   23ην του  μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα  της  εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα  19:00 μ.μ.  να  προσέλθετε  σε    συνεδρίαση   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  για  να  συζητήσουμε  και  να  πάρουμε  απόφαση   για  τα   κάτωθι  θέματα:

 • 1. Λήψη απόφασης για τις προαναγγελθείσες συνενώσεις – ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012.
 • 2. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου .
 • 3. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία.
 • 4. Λήψη απόφασης για τη λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία « Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Γρεβενών ».
 • 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών δρόμων » με αριθμό μελέτης 116/2010 αναδόχου Λαβού Κων/νου ΕΔΕ , μέχρι 30-9-2011 με αναθεώρηση.
 • 6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Τεχνικά έργα στο δρόμο Διασελάκι Κατάκαλη » με αριθμό μελέτης 126/2010 αναδόχου Λαβού Κων/νου ΕΔΕ , μέχρι 30-9-2011 με αναθεώρηση.
 • 7. Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου.
 • 8. Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α.
 • 9. Χρηματοδότηση Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α.
 • 10. Απόφαση για έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου.

                                                                          Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.            

                                               

                                                                         Μίγκος  Π. Νικόλαος