ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 6-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Δεσκάτη 02-06-2011   ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 4965

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                               

                  ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                      Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

 ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε στις 06 του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • 1. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης χώρου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Δεσκάτης
  • 2. Τρόπος εκτέλεσης και ανάθεση του έργου «Κατασκευή φρεατίου πηγών Κατάκαλης» στον κ. Βλάχο Αθανάσιο.

                                                                                                Ο    Δήμαρχος

                                                                                              

                                                                                               Νίκος Ι. Μίγκος