ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 18-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Δεσκάτη, 13-02-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 1269

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους- Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 18 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση πίστωσης 72.590,00€ για τη συμμετοχή του Δήμου στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ..
  2. Ψήφιση πίστωσης 16.043,52€ για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διασταύρωσης Καρπερού» (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
  3. Ψήφιση πίστωσης 6.314,51€ για το έργο «Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δημοτικών κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Χασίων».
  4. Αποδοχή δωρεάς στο Δήμο ύψους 1.500,00€ από την Τράπεζα Πειραιώς.
  5. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.
  6. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α. έργων του προϋπολογισμού.
  7. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015 για την ενίσχυση Κ.Α. του προϋπολογισμού.
  8. Καθορισμός των όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015.

Ο Δήμαρχος

 

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος

Για να κατεβάσετε το αρχείο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.