ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.ΣΤΙΣ 15/4/2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             Δεσκάτη  11-4-2011  

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 2320

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                               

                                                                                                                         ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                                                      μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                                                                                                                                                           Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

 ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε την 15η του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.  να  προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • 1. Κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2011 του Δήμου Δεσκάτης.

                                                                                                Ο    Δήμαρχος

                                                                                               

                                                                                               Νίκος Ι. Μίγκος