ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 3-8-2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Δεσκάτη 29-07-2011   

 ΝΟΜΟΣΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:9836

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                              

                                                                                                                                         

                                                             ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                         μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                                                                                            Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε στις 3 του μήνα Αυγούστου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 • 1. Ορισμός Νομικού από το Δήμο για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας.
 • 2. Τρόπος εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου «Εγκατάσταση υποβρυχίων ηλεκτραντλιών Τ.Κ. Κατάκαλης». Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 4.317,30€.
 • 3. Τρόπος εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου «Επισκευές παρελκόμενων χωματουργικών μηχανημάτων». Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 6.174,60€.
 • 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.840,00€ για το έργο «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Παναγιάς με ορυκτό Δανειοθαλάμων».
 • 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.840,00€ για το έργο «Βελτίωση και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Δασοχωρίου Δήμου Δεσκάτης».
 • 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.506,45€ για το έργο «Αγωγός Ύδρευσης στο Τ.Δ. Παναγιάς».
 • 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.000,00€ για το έργο «Σήμανση οδικού δικτύου»
 • 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.100,00€ για το έργο «Αγροτική οδοποιία Τρικοκκιάς».
 • 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.214,00€ για την πληρωμή ελέγχου και πιστοποίησης του Δήμου Δεσκάτης.
 • 10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για προμήθεια πινακίδας για το πάρκο Σφαγείων.
 • 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης ΟΕΥ και Διετούς Προγράμματος Δράσης ΔΕΠΑΠ.
 • 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ για τη συντήρηση και την επισκευή του καλοριφέρ.
 • 13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.159,00€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.

                                                                                       Ο    Δήμαρχος                                                                                         

                                                                                       Νίκος Ι. Μίγκος