ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 23-5-2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Δεσκάτη 19-5-2011  

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 3819

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                                                                               

                                                                                                                      ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                                                 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                                                                                                                                                              Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

 ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε στις 23 του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να  προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  • 1. Καθορισμός εισπράξεως δικαιώματος χρήσης των Δημοτικών κτημάτων (χώρος εμποροπανήγυρης) από 15-6-2011 έως 19-6-2011.
  • 2. Απευθείας ανάθεση εργασιών με επαγγελματική δαπάνη (5.000,00€)
  • 3. Απευθείας ανάθεση εργασιών με επαγγελματική δαπάνη (5.000,00€)
  • 4. Απευθείας ανάθεση εργασιών με επαγγελματική δαπάνη (5.000,00€)
  • 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια κάδων απορριμμάτων.
  • 6. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια φυτών-δενδρυλλίων.
  • 7. Ψήφιση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
  • 8. Όροι δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου για Λούνα Πάρκ.

                                                                                                Ο    Δήμαρχος

                                                                                              

                                                                                               Νίκος Ι. Μίγκος