ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 20-7-2011

 

                                                                                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Δεσκάτη 14-07-2011   

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                Αριθμ.Πρωτ.:7888

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ                                              

                                                                                                                                         

                                                             ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                         μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  

                                                                                                                     Δήμου Δεσκάτης

                                                                                              

ΘΕΜΑ:   «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

      Σας παρακαλούμε στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 • 1. Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων α΄και β΄ τριμήνου Δήμου Δεσκάτης.
 • 2. Τρόπος εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή άλλων μηχανημάτων (πομώνες) Δήμου Δεσκάτης». Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 6.313,59€.
 • 3. Τρόπος εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου «Στηθαίο ασφαλείας οδού Δ.Δ. Δεσκάτης». Προϋπολογισμός μελέτης έργου: 7.219,00€.
 • 4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00€ για τη συντήρηση και την επισκευή μεταφορικών μέσων.
 • 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00€ για την προμήθεια φαναριών οδικού δικτύου.
 • 6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.450,00€ για την παροχή υπηρεσιών επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας.
 • 7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.814,30€ για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου.
 • 8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.642,00€ για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
 • 9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 419,13€ για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας.
 • 10. Απευθείας ανάθεση εργασιών με επαγγελματική δαπάνη (5.000,00€).
 • 11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00€ για συνδρομή εγγραφής στην ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών ΔήμοςΝΕΤ.
 • 12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00€ για επιτόπια αυτοψία του ασύρματου δικτύου του Δήμου Δεσκάτης.

                  Ο    Δήμαρχος                   

 Νίκος Ι. Μίγκος