ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 5/4/2011 ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                          Δεσκάτη  1 Απριλίου 2011

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ                           Αριθμ. Πρωτ.: 2138

Προς:  Α] Το Δήμαρχο Δεσκάτης κ. Μίγκο  Νικόλαο

           Β]  Μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου   Δήμου  Δεσκάτης

 1. Αναγνώστου  Ιωάννη  του Δημητρίου
 2. Βάσσο Δημήτριο του Χρήστου
 3. Γαλάνη Ιωάννη του Αποστόλου
 4. Ζαγκανίκα Ιωάννη του Γεωργίου
 5. Ζιάκα Χρήστο  του Θεοδώρου
 6. Καραστέργιο Δημήτριο του  Θωμά
 7. Καψάλη Τηλέμαχο του Ιωάννη
 8. Κορδίλα Δημήτριο του Κων/νου
 9. Λαβό Δημήτριο του  Κων/νου
 10. Μαγκούφη Δημήτριο  του  Βασιλείου
 11. Μπγιάλα  Χρήστο  του  Αθανασίου
 12. Μυλωνά Κων/νο του Ευαγγέλου
 13. Μωϋσιάδη  Γεώργιο του Θεοδώρου
 14. Ντίνα Νικόλαο του Αργυρίου
 15. Παπαγεωργόπουλο  Αθανάσιο του Ηλία
 16. Παπαντώνη Γεώργιο του Κων/νου
 17. Τζιαφέτα Νικόλαο του Κων/νου
 18. Τζιώλα Κυπαρίσση  του Νικολάου
 19. Τζιώλα Μαρία του Κων/νου
 20. Χάϊτα Θεοχάρη του Ιωάννη

              Γ ] Μέλη  Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας  Δεσκάτης

 1. Πέτσας Δημήτριος( Πρόεδρος )
 2. Γκανταϊφης  Ευθύμιος
 3. Καψάλης Μιχαήλ
 4. Κοκόλη Κωνσταντία
 5. Ρίβας Ιωάννης

              Δ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καρπερού

 1. Στεφόπουλος Χάρης ( Πρόεδρος )
 2. Στυλόπουλος  Δημήτριος
 3. Στεφόπουλος Γεώργιος

              Ε ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Παλιουριάς

 1. Μπόλλος Αθανάσιος  ( Πρόεδρος )
 2. Τζαλαμπύρας Χρήστος
 3. Ντατσής Στέργιος

              Ζ ] Μέλη  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Τρικοκκιάς

 1. Σαμαράς Γεώργιος  (Πρόεδρος )
 2. Τσακνάκης  Βασίλειος
 3. Κόττας Γεώργιος

              ΣΤ]  Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

 • 1. Μαλλιώρας Χρήστος ( Δασοχωρίου )
 • 2. Καμπέρης Βασίλειος ( Κατάκαλης )
 • 3. Τσιούγκος Χρήστος (Παναγιάς )
 • 4. Παλάντζας Αθανάσιος ( Παρασκευής )

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση  σε  Συνεδρίαση

Σας  παρακαλούμε  όπως  την  5ην του  μηνός  Απριλίου 2011 , ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  20:30 μ.μ.   να  προσέλθετε  σε    συνεδρίαση   στο  Δημοτικό  Κατάστημα  για  να  συζητήσουμε  και  να  πάρουμε  απόφαση   για  το   κάτωθι  θέμα:

 1. Ορισμός Εκπροσώπου  για την  Γενική  Συνέλευση  της   ΑΝ. ΓΡΕ 
 2. Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου για μεταφορά  του  έργου  του κ. Μπουρονίκου που βρίσκεται  στην  Κεντρική πλατεία.
 • 3. Χορήγηση αδείας λειτουργίας « Μουσικής » στο κατάστημα της Dumbrava Irina Ramona του Vasile « Καφέ – Ψητοπωλείο » στην Τοπ. Κοιν. Παλιουριάς Δήμου Δεσκάτης.
 • 4. Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2011 – Ορισμός Επιτροπής – Οριοθέτηση χώρων τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.
 • 5. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου.
 • 6. Καθορισμός των συντελεστών για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του έτους 2011
 • 7. Επιβολή τελών ύδρευσης για το έτος 2011.
 • 8. Επιβολή τέλους χρήσεως υπονόμων για το έτος 2011
 • 9. Καθορισμός του συντελεστή του τέ­λους ακίνητης περιουσίας.
 • 10. Καθορισμός χώρων και επιβολή τελών διαφήμισης για το έτος 2011.
 • 11. Επιβολή δικαιώματος βοσκής για το 2011.
 • 12. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων Διασκέδασης , Εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 • 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτη – Ι.Μ.Ευαγγελίστριας ( Δρόμος προς Μαυρέλι) » αναδόχου ΑΝΤΩΣΗ ΑΤΕΒΕ με αριθμό μελέτης 112/2007 , μέχρι την 31-12-2011 με αναθεώρηση.
 • 14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Οικιστική Αναβάθμιση χώρου Μπαργιώτας Δήμου Δεσκάτης » αναδόχου ΠΑΣΑΣ ΑΤΕΒΕ με αριθμό μελέτης 89/2006.
 • 15. Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • 16. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

                                                                          Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.           

                                                 

                                                                         Μίγκος  Π. Νικόλαος