Πρόσκληση σε συνεδρίαση στις 13/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 09-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 7.919

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 13 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. έργων.
2. Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
3. Καθορισμός των όρων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2019» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων .
4. Έγκριση 1ο πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)»
5. Έγκριση 1ο πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « ‘Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών δρόμων»
6. Έγκριση 1ο πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο« ‘Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»
7. Έγκριση 1ο πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ. Δασοχωρίου»
8. Έγκριση 1ο πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα»
9. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο «Κατασκευή και ολοκλήρωση κερκίδων στον οικισμό Καρπερού» ποσού 6.483,96€
10. Τρόπος εκτέλεσης, περιγραφή εργασιών για το έργο «Αντικατάσταση Αγωγού Ύδρευσης στον Οικισμό Άνοιξης» ποσού 7.251,72€
11. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος