ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 15 -07-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 6005
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 19 του μήνα Ιούλη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ενίσχυση Κ.Α. έργων προϋπολογισμού.
3. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ για το έργο «Αγροτική οδοποιία προς Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Χασίων».
4. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2016 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 91-2016 απόφαση της Ο.Ε. περί εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση, για εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού της Δημοτικής Ενότητας Χασίων στο Δασικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Χασίων.
6. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Κατζέλη Ηλία, για την πληρωμή των τελών χρήσης, των μηχανημάτων έργου του Δήμου Δεσκάτης, για το έτος 2016.
7. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στο δημοτικό υπάλληλο Καραστέργιο Ευθύμιο για την πληρωμή εργασιών σύνδεσης, με το δίκτυο χαμηλής τάσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος