Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 31/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 24-12-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 9.526

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 31 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α. προϋπολογισμού.
2. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής
3. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
4. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
5. Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
6. Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δεσκάτης έτους 2019 που ψηφίστηκε με την υπ΄αριθ. 227/2018 απόφαση της Ο.Ε. μετά από γνώμη του παρατηρητηρίου.
7. Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ενός φορτηγού αυτοκινήτου με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού» συνολικής δαπάνης 145.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καραστέργιος Θ. Δημήτριος