Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 10.487

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Δεκέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Ανατροπή των αποφάσεων αναλήψεων υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης.
2. Επιστροφή Πάγιας Προκαταβολής.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος