Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30/04/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 24-04-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.:2.812

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Απρίλη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 50-2016 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων για την διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών ΔΕ Δεσκάτης» και ψήφιση συνολικής πίστωσης ποσού 225.725,58€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος