Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 30/11/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-11-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 8.382

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 30 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή υπόστεγου στο κτίριο επαρχιακού Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Δεσκάτης» προϋπολογισμού 74.395,00€ με Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος