Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 29-02-2016

 Δεσκάτη 25-02-2016
Αριθ. Πρωτ.2.080

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 29 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
2.Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.
3.Σύσταση πάγιας προκαταβολής.
4.Τριμηνιαία έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ