Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 28 -11-2016
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 9715
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Νοέμβρη του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω έκτακτα θέματα.
Λόγω της κακοκαιρίας, η οποία πρόκειται να εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα τελευταία δελτία καιρού τις αμέσως επόμενες ημέρες πρέπει άμεσα να προβούμε στην ψήφιση των κάτωθι πιστώσεων:

1. Ψήφιση πίστωσης 1.761,79€ για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού.
2. Ψήφιση πίστωσης 833,28€ για έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του αλατιού.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος