Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5.039

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Ιούνη του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2016, του Δήμου Δεσκάτης
2.Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2017, του Δήμου Δεσκάτης
3.Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2017 που αφορούν σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες
4.Ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.736,00€ € για την πληρωμή του 1ο Λογαριασμού πληρωμής της μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας λημμάτων Δεσκάτης».
5.Ψήφιση πίστωσης 1.434,13€ σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.006 για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δήμητρας»
6.Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη» προϋπολογισμού 233.000,00
7. Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας –Παλιουριάς συνoλικής απόστασης 2,00Κm» προϋπολογισμού 445.000,00€.
8. Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Χασίων» προϋπολογισμού 410.000,00€
9. Έγκριση πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση φθορών και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού Γυμναστήριου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 132.000,00€.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος