Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/02/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 23-02-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1401

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 28 του μήνα Φλεβάρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση Κ.Α έργου.
2. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.900,00τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Μπουραζάνι » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
3. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.200,00τ.μ. από το υπ΄αριθμ. 1 τεμάχιο της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Μπουραζάνι » για σταβλικές εγκαταστάσεις.
4. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.920,00τ.μ. της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Τσέρος » για σταβλικές εγκαταστάσεις
5. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 34.874,13€ για την πληρωμή του 3ος λογαριασμού του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμο προς Κατάκαλη» Δήμου Δεσκάτης.
6. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης 18.231,67€ για την πληρωμή του 5ος λογαριασμού του έργου «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη»

.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος