Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο.Ε. στις 28/08/2018

]ΕΛΛΗΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη 28-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5.780

ΠΡΟΣ :Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους-
Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Δεσκάτης
ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση Ο.Ε.»

Σας παρακαλούμε στις 03 του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. να προσέλθετε σε τακτική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ έργων
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ για το πρόγραμμα «Φιλόδημος»
4. Αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος